Dansen

2017-05-15@13:39:23

Linjer träder fram 
Skakande bildas helhet
Färglöst
Osynliga mönster som ändå ger svar
Begriplighet bortom räckvidd
Gråmelerat
Likt dansande fötter på sten
Svävande, suckande
Avlägset

Formerna vaggas till ro
Små bitar i taget
Outhärdligt
Trevande efter något glömt
Skrikande i tomhet
Försvinner
Fötterna dansar sin egen väg
Lämnar spår till eftervärlden
Smärtsamt

Det vackra finns där bakom
Skrikande, trevande
Närhet
Explosion av inre ord
Ett moln av eld
Hetta
Sökandet tar aldrig slut
Dansandet upphör inte
Evighet
EvigtRSS 2.0